Om

Jag är en expressionistisk konstnär som målar oscensurerat utifrån mina undermedvetna drömmar, och fantasier. Bilderna växer ur ideer som ofta föds i det skapande ögonblicket.

I barndomen utsattes jag för misshandel och övergrepp, vilket jag bearbetar i min konst.

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star